นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์นิวยะยานยนต์ทัวร์ ระบบออนไลน์ 24 ชม.จองผ่านเว็บ จ่ายเงินได้ที่เซเว่น เส้นทางรถทัวร์ ลำปาง, เชียงใหม่ , กรุงเทพฯ

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 0-5422-7106

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(อาเขต)
โทร. 0-5324-7007

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39, 40, 56, 57
โทร. 0-2936-2205-6

เส้นทางเดินรถทัวร์นิวยะยานยนต์ทัวร์ที่เปิดจองตัวออนไลน์

สาย 13 กรุงเทพฯ – ท่าตอน
สาย 91 กรุงเทพฯ – ลำปาง
สาย 18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
สาย 13 ท่าตอน – กรุงเทพฯ
สาย 91 ลำปาง – กรุงเทพฯ
สาย 18 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

ค้นหาเที่ยวรถ

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ