ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ระบบออนไลน์ 24 ชม. จองผ่านเว็บ จ่ายเงินได้ที่เซเว่น

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร

จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลาจุดจำหน่ายตั๋ว รับตั๋วที่ สนง.ปิยะทัวร์ อ.เมืองสงขลา (ใกล้คิวรถระโนด)
โทร. 074-313211

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วที่ช่องขายตั๋วบขส.ใหม่สงขลา (ท่าประมงใหม่)
โทร. 074-311077

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร. 0-2894-6330,02-894-6331

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เส้นทางเดินรถปิยะรุ่งเรืองทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

992 กรุงเทพฯ – ด่านนอก
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี
992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์
987 กรุงเทพฯ – ยะลา
973 กรุงเทพฯ – สงขลา
973 กรุงเทพฯ – สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
986 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(สายใหม่)
987 กรุงเทพฯ – เบตง
982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่
992 ด่านนอก – กรุงเทพฯ
782 ด่านนอก – นครราชสีมา
783 ด่านนอก – ระยอง
782 นครราชสีมา – ด่านนอก
9914 นาทวี – กรุงเทพฯ
992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
989 พัทลุง – กรุงเทพฯ
987 ยะลา – กรุงเทพฯ
783 ระยอง – ด่านนอก
973 สงขลา – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982 สงขลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่)
989 หาดใหญ่ – พัทลุง – กรุงเทพฯ
987 เบตง – กรุงเทพฯ
พรพิริยะทัวร์ (1)91 กรุงเทพฯ-ลำปาง
(2)18 กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่
923 กรุงเทพฯ-แพร่
923 กรุงเทพฯ-แพร่-สอง
91 ลำปาง-กรุงเทพฯ
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n)
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2)
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3)
923 สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4)
18 เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ
923 แพร่-กรุงเทพฯ

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ