ภูเก็ตท่องเที่ยว

จองรถทัวร์ภูเก็ตท่องเที่ยว ระบบออนไลน์ 24 ชม. จองผ่านเว็บ จ่ายเงินที่เซเว่น

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
โทร. 0-7622-2107-9

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
โทร. 0-2894-6144-5

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
โทร. 0-2936-1388

เส้นทางเดินรถภูเก็ตท่องเที่ยวที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต
949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)
63,995 (เก่า) ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
949,63,995 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ