ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์

รถทัวร์ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ 24 ชม. เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร

บขส. จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
โทร. 076-373266

กรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่องหมายเลข 29, 65, 66
โทร. 02-8946171-2

รถทัวร์ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์มีเส้นทางเดินรถดังนี้

สาย 63 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (สายเก่า)
สาย 949 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (สายใหม่)
สาย 63 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายเก่า)
สาย 949 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายใหม่)

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ