จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – ภูเก็ต

รถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต มีรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว และ บัส เอ็กซ์เพลส เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองผ่านเว็บไซต์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วที่เซเว่น หรือ บัตรเครดิต

จุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ – ภูเก็ต

  • กรุงเทพ : ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • ภูเก็ต : บขส.ภูเก็ต

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ข้อมูล 3 ,5 เม.ย. 62 แสดงตารางเดินรถ ราคาตั๋ว รถทัวร์ กรุงเทพ ไป ภูเก็ตดังนี้

เที่ยวไป:
จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ถึง ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ]
วันรถออก พุธ, 03 เมษายน 2562
 

เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่) ป.1 ฟรี USB 44 587 528 06:40 06:40 น. 19:40 น.
กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่) ป.1 ฟรี USB 44 587 528 15:30 15:30 น. 04:30 น. (4 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ป.1 Free WiFi,USB 34 587 16:30 16:30 น. 04:30 น. (4 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต VIP24 Free WiFi,USB 24 913 17:40 17:40 น. 05:40 น. (4 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า) ป.1 ฟรี USB 44 587 528 18:30 18:30 น. 09:00 น. (4 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต VIP24 Free WiFi,USB 24 913 19:30 19:30 น. 07:30 น. (4 เม.ย.)
กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่) วีไอพี 24 ฟรี USB 30 913 822 20:30 20:30 น. 09:30 น. (4 เม.ย.)
<< 02 เมษายน 2562 04 เมษายน 2562 >>
เที่ยวกลับ:
จาก ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ถึง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ]
วันรถออก ศุกร์, 05 เมษายน 2562
 

เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) ป.1 ฟรี USB 44 587 528 06:30 06:30 น. 18:30 น.
ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) ป.1 ฟรี USB 44 587 528 15:30 15:30 น. 03:30 น. (6 เม.ย.)
ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่) ป.1 Free WiFi,USB 34 587 16:30 16:30 น. 16:30 น.
ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่) VIP24 Free WiFi,USB 24 913 17:20 17:20 น. 17:20 น.
ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) วีไอพี 24 ฟรี USB 24 913 822 18:30 18:30 น. 06:30 น. (6 เม.ย.)
ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) ป.1 ฟรี USB 6 587 528 18:30 18:30 น. 06:30 น. (6 เม.ย.)
ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่) VIP24 Free WiFi,USB 24 913 19:00 19:00 น. 19:00 น.
<< 04 เมษายน 2562 06 เมษายน 2562 >>

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพแสดงเที่ยวรถ กรุงเทพ — ภูเก็ต จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

รถทัวร์-กรุงเทพ-ภูเก็ต-บขส.

รถทัวร์-กรุงเทพ-ภูเก็ต-บขส.

รถทัวร์-ภูเก็ต-กรุงเทพ-สายใต้

รถทัวร์-ภูเก็ต-กรุงเทพ-สายใต้

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ