ลิกไนท์ทัวร์

จองตั่วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ จองผ่านเวบ ระบบออนไลน์ 24 ชม. เส้นทางรถทัวร์ กระบี่ – นครราชสีมา – พังงา –

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

จุดรับตั่ว เบอร์โทร

ลิกไนท์ทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2

อ.ตะกั่วป่า จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300

ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ) สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) –
โทร. 089-4313555

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
โทร. 097-1298229

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เส้นทางเดินรถลิกไนท์ทัวร์ที่จองตั่วออนไลน์

สาย 9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
สาย 983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ
สาย 983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ
สาย 983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ
สาย 950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
สาย 836 กลับ กระบี่-โคราช
สาย 836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)
สาย 99 กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา
สาย 61 ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา
สาย9912 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่
สาย 99 พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)
สาย 61 พังงา – กรุงเทพ
สาย 983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
สาย 983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่
สาย 983 แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่
สาย 950 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่
สาย 983 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
สาย 836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ