เปรมประชาขนส่ง

จองตั๋วรถทัวร์เปรมประชาขนส่ง ระบบออนไลน์ 24 ชม. จองผ่านเว็บ จ่ายที่เงินเซเวน

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร

จุดจอด อ.ปาย จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เส้นทางเดินรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
612 ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
612 ปาย-เชียงใหม่
612 ปาย-แม่ฮ่องสอน
123 พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
123 พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
612 เชียงใหม่-ปาย
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
123 เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
123 เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
5 แม่สะเรียง – เชียงใหม่
5 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่
170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
5 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

 

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ