แอร์พอร์ตแวน (รถตู้)

แอร์พอร์ตแวนเปิดจองตั๋วรถตู้ออนไลน์ เส้นทาง สนามบินนครศรี – ทุ่งสง

จุดรับตั๋วแอร์พอร์ตแวน /  เบอร์โทรศัพท์

จุดจอดแยกร่อนพิบูลย์  : ร้านชิชิน จองตั๋ว เครื่องบิน  (อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช)
โทร. 080-0506790

บขส. จ.ตรัง : ร้านเสรีสื่อสาร  (อ.รัษฎา จ.ตรัง)
โทร. 075-286222

บขส. อ.ทุ่งสง : หจก.ชินชาติ (1996)  (อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)
โทร. 075-420088

เส้นทางเดินรถแอร์พอร์ตแวนเพื่อจองตั๋วรถตู้ออนไลน์

สาย N3 (เหมา)  :  ทุ่งสง – สนามนบินครศรีฯ
สาย N4 (เหมา)  :  สนามบินนครศรีฯ – ทุ่งสง
สาย N1              :  ทุ่งสง – สนามบินนครศรีธรรมราช
สาย N2              :  สนามบินนครศรีธรรมราช – ทุ่งสง

 

 

 

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

ค้นหาเที่ยวรถ

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อน 24.00 เที่ยงคืนของวันที่จอง นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ