โลตัสพิบูลทัวร์

จองตั่วทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์ จองผ่านเว็บ ระบบออนไลน์ 24 ชม.  จ่ายค่าตั๋วที่เซเวน เส้นทางทัวร์ กรุงเทพฯ

จุดรับตั่ว เบอร์โทร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2, 50ก, 67
โทร. 02-9360956, 02-9362474

เส้นทางเดินรถโลตัสพิบูลทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

สาย 7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก
สาย 930 กรุงเทพฯ-นครพนม
สาย 33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
สาย 7 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
สาย 947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่
สาย 7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร
สาย 947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ
สาย 7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
สาย 930 นครพนม-กรุงเทพฯ
สาย 33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ
สาย 7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ
สาย 947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ
สาย 7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ
สาย 947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ