บัส เอ็กซ์เพลส (Bus Express)

จองตั๋วรถทัวร์บัส เอ็กซ์เพลส (Bus Express) ระบบออนไลน์ เส้นทาง รถทัวร์กรุงเทพ – พังงา – ภูเก็ต

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร

กรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
โทร. 02-8946101, 02-8946044

เส้นทางรถทัวร์ บัส เอ็กซ์เพลส (Bus Express) ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

สาย 63 กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า)
สาย 949 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่)
สาย 61 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)
สาย 99 กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า]
สาย 993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
สาย 63 ภูเก็ต – ทับละมุ – เขาหลัก – ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า)
สาย 949 ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่)
สาย 993 สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ

จองตั๋วรถทัวร์ - ที่นี่ (เมนูค้นหาเที่ยวรถ)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ต้องจ่ายเงินค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนด นะครับ (ไม่งั้นรายการจองจะถูกยกเลิก)

จะจองทำอย่างไร ??? >>> VDO ขั้นตอนการจองตั๋ว

จองตั๋วรถทัวร์ที่อาจสนใจ