Tag Archives: ซันบัส

ซันบัส

จองตั๋วรถทัวร์ซันบัส ระบบออนไลน์ 24 ชม. จองผ่านเว็บ จ่ายเงินที่เซเว่น

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร. 0-2936-3369

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร. 086-7586111 , 090-3355934

เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร. 089-8402295

เส้นทางเดินรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)
29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ
29 กรุงเทพฯ-เชียงคาน
29 กรุงเทพฯ-เลย
29 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)
29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ
29 เชียงคาน-กรุงเทพฯ
29 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
29 เลย-กรุงเทพฯ