Tag Archives: ภูเก็ตท่องเที่ยว

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – ภูเก็ต

รถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต มีรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว และ บัส เอ็กซ์เพลส เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองผ่านเว็บไซต์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วที่เซเว่น หรือ บัตรเครดิต อ่านต่อ

ภูเก็ตท่องเที่ยว

จองรถทัวร์ภูเก็ตท่องเที่ยว ระบบออนไลน์ 24 ชม. จองผ่านเว็บ จ่ายเงินที่เซเว่น

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
โทร. 0-7622-2107-9

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
โทร. 0-2894-6144-5

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
โทร. 0-2936-1388

เส้นทางเดินรถภูเก็ตท่องเที่ยวที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต
949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)
63,995 (เก่า) ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
949,63,995 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)