บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด | จองตั๋วรถทัวร์

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด เปิดจองตั๋วรถทัวร์ จุดจอดต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด ต.โนนจาน, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), บขส. ชัยภูมิ, จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด), ผ่านจังหวัด กรุงเทพ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, สามารถจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เลือกที่นั่งได้เองผ่านเวบไซต์ตลอด 24 ชม.

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th
รถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
ขอบคุณภาพ รถทัวร์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

แอร์ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
โทร 0-2936-0039
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
โทร 0-4481-1556
จุดจอด ต.บ้านค่าย จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4480-0490
จุดจอด ต.โนนจาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4489-0678
จุดจอด ต.ละหาน จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 064-5277998
จุดจอด อ.จตุรัส จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4484-0489
จุดจอด ต.หนองบัวโคก จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4480-2101
จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 044-389460
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

ตารางเดินรถ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด จากระบบออนไลน์

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.โนนจาน จ.ชัยภูมิ
07:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น. ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น. ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น. ม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น. ม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ305รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ305รถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ305รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ305รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ305รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ305รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ305รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ305รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ305รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ305รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ305รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ305รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ305รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ305รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ305รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ305รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ305รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
07:00 น.12:00 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น.15:30 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ340รถทัวร์
13:30 น.18:30 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:00 ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น.22:00 ม.1 พ340รถทัวร์
20:30 น.01:30 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:00 น.04:00 +1dม.1 พ340รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา
07:00 น.11:00 ม.1 พ265รถทัวร์
09:00 น.13:00 ม.1 พ265รถทัวร์
10:30 น.14:30 ม.1 พ265รถทัวร์
12:00 น.16:00 ม.1 พ265รถทัวร์
13:30 น.17:30 ม.1 พ265รถทัวร์
15:00 น.19:00 ม.1 พ265รถทัวร์
17:00 น.21:00 ม.1 พ265รถทัวร์
20:30 น.00:30 +1dม.1 พ265รถทัวร์
23:00 น.03:00 +1dม.1 พ265รถทัวร์
จุดจอด ต.โนนจาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:30 น.12:05 ม.1 พ340รถทัวร์
08:30 น.13:05 ม.1 พ340รถทัวร์
09:30 น.14:05 ม.1 พ340รถทัวร์
11:00 น.15:35 ม.1 พ340รถทัวร์
12:30 น.17:05 ม.1 พ340รถทัวร์
15:30 น.20:05 ม.1 พ340รถทัวร์
17:30 น.22:05 ม.1 พ340รถทัวร์
19:30 น.00:05 +1dม.1 พ340รถทัวร์
00:29 น.05:04 ม.1 พ340รถทัวร์
จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:20 น.12:05 ม.1 พ340รถทัวร์
08:20 น.13:05 ม.1 พ340รถทัวร์
09:20 น.14:05 ม.1 พ340รถทัวร์
10:50 น.15:35 ม.1 พ340รถทัวร์
12:20 น.17:05 ม.1 พ340รถทัวร์
15:20 น.20:05 ม.1 พ340รถทัวร์
17:20 น.22:05 ม.1 พ340รถทัวร์
19:20 น.00:05 +1dม.1 พ340รถทัวร์
00:19 น.05:04 +1dม.1 พ340รถทัวร์
จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:40 น.12:05 ม.1 พ340รถทัวร์
08:40 น.13:05 ม.1 พ340รถทัวร์
09:40 น.14:05 ม.1 พ340รถทัวร์
11:10 น.15:35 ม.1 พ340รถทัวร์
12:40 น.17:05 ม.1 พ340รถทัวร์
15:40 น.20:05 ม.1 พ340รถทัวร์
17:40 น.22:05 ม.1 พ340รถทัวร์
19:40 น.00:05 +1dม.1 พ340รถทัวร์
00:39 น.05:04 ม.1 พ340รถทัวร์
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:00 น.12:05 ม.1 พ305รถทัวร์
09:00 น.13:05 ม.1 พ305รถทัวร์
10:00 น.14:05 ม.1 พ305รถทัวร์
11:30 น.15:35 ม.1 พ305รถทัวร์
13:00 น.17:05 ม.1 พ305รถทัวร์
16:00 น.20:05 ม.1 พ305รถทัวร์
18:00 น.22:05 ม.1 พ305รถทัวร์
20:00 น.00:05 +1dม.1 พ305รถทัวร์
00:59 น.05:04 +1dม.1 พ305รถทัวร์
จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.12:05 ม.1 พ340รถทัวร์
08:00 น.13:05 ม.1 พ340รถทัวร์
09:00 น.14:05 ม.1 พ340รถทัวร์
10:30 น.15:35 ม.1 พ340รถทัวร์
12:00 น.17:05 ม.1 พ340รถทัวร์
15:00 น.20:05 ม.1 พ340รถทัวร์
17:00 น.22:05 ม.1 พ340รถทัวร์
19:00 น.00:05 +1dม.1 พ340รถทัวร์
23:59 น.05:04 +1dม.1 พ340รถทัวร์
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:50 น.12:05 ม.1 พ305รถทัวร์
08:50 น.13:05 ม.1 พ305รถทัวร์
09:50 น.14:05 ม.1 พ305รถทัวร์
11:20 น.15:35 ม.1 พ305รถทัวร์
12:50 น.17:05 ม.1 พ305รถทัวร์
15:50 น.20:05 ม.1 พ305รถทัวร์
17:50 น.22:05 ม.1 พ305รถทัวร์
19:50 น.00:05 +1dม.1 พ305รถทัวร์
00:49 น.05:04 +1dม.1 พ305รถทัวร์
จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:20 น.12:05 ม.1 พ265รถทัวร์
09:20 น.13:05 ม.1 พ265รถทัวร์
10:20 น.14:05 ม.1 พ265รถทัวร์
11:50 น.15:35 ม.1 พ265รถทัวร์
13:20 น.17:05 ม.1 พ265รถทัวร์
16:20 น.20:05 ม.1 พ265รถทัวร์
18:20 น.22:05 ม.1 พ265รถทัวร์
20:20 น.00:05 +1dม.1 พ265รถทัวร์
01:19 น.05:04 ม.1 พ265รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ บริษัทัวร์: บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด ต.โนนจาน, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอด ต.ละหาน, จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย), จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร, จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้), บขส. ชัยภูมิ, จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด), โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.โนนจาน จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา

จุดจอด ต.โนนจาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.ละหาน จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top