ไทยสงวนทัวร์ | จองตั๋วรถทัวร์

ไทยสงวนทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ จุดจอดต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอดบ้านดอนสวรรค์, บขส. ธาตุพนม, จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย, จุดจอดบ้านคำอาฮวน, จุดจอดบ้านดงมัน, จุดจอดบ้านสามขา, บขส. มุกดาหาร, จุดจอด ต.กุดแห่, จุดจอด ต.คำเตย, จุดจอด อ.กุดชุม, จุดจอด อ.ทรายมูล, จุดจอดซ่งแย้, จุดจอดทุ่งแต้, จุดจอดบ้านโคกยาว, จุดจอดเลิงนกทาเก่า, บขส. ยโสธร, สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา, จุดจอด ต.คำป่าหลาย, จุดจอดภูกลอย, ผ่านจังหวัด กรุงเทพ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, สามารถจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เลือกที่นั่งได้เองผ่านเวบไซต์ตลอด 24 ชม.

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th
รถทัวร์ไทยสงวนทัวร์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์ไทยสงวนทัวร์

เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว ไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
โทร 0-2936-0582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
โทร 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247
จุดจอด อ.ป่าติ้ว จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
โทร 08-1876-7959
จุดจอดหนองสามสี จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
โทร 08-1718-2216
จุดจอด อ.กุดชุม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
โทร 08-7443-3003
จุดจอดเลิงนกทาใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
โทร 08-4955-9374, 08-6720-0170
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
โทร 08-7431-0483
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
โทร 08-2876-8495, 08-5769-3211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
โทร 08-9278-8994
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
โทร 08-0601-7362
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
โทร 08-1421-4746
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วไทยสงวนทัวร์

ตารางเดินรถ ไทยสงวนทัวร์ จากระบบออนไลน์

ไทยสงวนทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดอนสวรรค์ จ.นครพนม
20:15 น.07:30 +1dVIP 32670รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ธาตุพนม จ.นครพนม
20:15 น.07:45 +1dVIP 32670รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
19:50 น.06:05 +1dVIP 32620รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำอาฮวน จ.มุกดาหาร
19:50 น.06:25 +1dVIP 32650รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดงมัน จ.มุกดาหาร
19:50 น.06:25 +1dVIP 32650รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านสามขา จ.มุกดาหาร
19:50 น.06:55 +1dVIP 32670รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
19:50 น.06:35 +1dVIP 32650รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.กุดแห่ จ.ยโสธร
19:50 น.05:50 +1dVIP 32620รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.คำเตย จ.ยโสธร
19:50 น.05:10 +1dVIP 32599รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
19:50 น.04:50 +1dVIP 32580รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
19:50 น.04:30 +1dVIP 32580รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดซ่งแย้ จ.ยโสธร
19:50 น.04:50 +1dVIP 32599รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งแต้ จ.ยโสธร
19:50 น.04:30 +1dVIP 32580รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านโคกยาว จ.ยโสธร
19:50 น.04:35 +1dVIP 32580รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเลิงนกทาเก่า จ.ยโสธร
19:50 น.05:30 +1dVIP 32599รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร
19:50 น.04:20 +1dVIP 32530รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา จ.ยโสธร
19:50 น.05:35 +1dVIP 32599รถทัวร์
จุดจอดบ้านดอนสวรรค์ จ.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:40 น.04:50 +1dป.1576รถทัวร์
บขส. ธาตุพนม จ.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:30 น.04:50 +1dป.1576รถทัวร์
จุดจอด ต.คำป่าหลาย จ.มุกดาหาร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:50 น.04:50 +1dVIP 32670รถทัวร์
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:55 น.04:50 +1dVIP 32620รถทัวร์
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.04:50 +1dVIP 32650รถทัวร์
จุดจอด ต.คำเตย จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:50 น.04:50 +1dVIP 32599รถทัวร์
จุดจอด อ.กุดชุม จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:00 น.04:50 +1dVIP 32580รถทัวร์
จุดจอด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:15 น.04:50 +1dVIP 32580รถทัวร์
จุดจอดภูกลอย จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:40 น.04:50 +1dVIP 32599รถทัวร์
จุดจอดเลิงนกทาเก่า จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:20 น.04:50 +1dVIP 32599รถทัวร์
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:25 น.04:50 +1dVIP 32530รถทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:20 น.04:50 +1dVIP 32599รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไทยสงวนทัวร์ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ บริษัทัวร์: ไทยสงวนทัวร์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอดบ้านดอนสวรรค์, บขส. ธาตุพนม, จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย, จุดจอดบ้านคำอาฮวน, จุดจอดบ้านดงมัน, จุดจอดบ้านสามขา, บขส. มุกดาหาร, จุดจอด ต.กุดแห่, จุดจอด ต.คำเตย, จุดจอด อ.กุดชุม, จุดจอด อ.ทรายมูล, จุดจอดซ่งแย้, จุดจอดทุ่งแต้, จุดจอดบ้านโคกยาว, จุดจอดเลิงนกทาเก่า, บขส. ยโสธร, สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา, จุดจอด ต.คำป่าหลาย, จุดจอดภูกลอย, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถไทยสงวนทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดอนสวรรค์ จ.นครพนม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ธาตุพนม จ.นครพนม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำอาฮวน จ.มุกดาหาร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดงมัน จ.มุกดาหาร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านสามขา จ.มุกดาหาร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.กุดแห่ จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.คำเตย จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดซ่งแย้ จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งแต้ จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านโคกยาว จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเลิงนกทาเก่า จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา จ.ยโสธร

จุดจอดบ้านดอนสวรรค์ จ.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. ธาตุพนม จ.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.คำป่าหลาย จ.มุกดาหาร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.คำเตย จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.กุดชุม จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดภูกลอย จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดเลิงนกทาเก่า จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา จ.ยโสธร – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

ไทยสงวนทัวร์ บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top