ซันบัส | จองตั๋วรถทัวร์

ซันบัส เปิดจองตั๋วรถทัวร์ จุดจอดต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, บขส. ชุมแพ, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดภูเขียว, จุดจอด ต.โคกขมิ้น, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอดเชียงคาน, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดผานกเค้า, บขส. เลย, ผ่านจังหวัด กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เลย, สามารถจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เลือกที่นั่งได้เองผ่านเวบไซต์ตลอด 24 ชม.

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th
รถทัวร์ซันบัส
ขอบคุณภาพ รถทัวร์ซันบัส

เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว ซันบัส

ซันบัส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร 0-2936-3993 , 096-7017251
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
โทร 086-7586111 , 042-033188
เชียงคาน ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
โทร 089-8402295
จุดจอดแก้งคร้อ จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
โทร 080-04334306
จุดจอดภูเขียว จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
โทร 086-8703946
จุดจอดหนองหิน จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
โทร 042-852224 , 091-0798391
วังสะพุง จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
โทร 042-841519 , 062-7455767
จุดจอดบ้านธาตุ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
โทร 042-854027
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
โทร 044-838008
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วซันบัส ผานกเค้า
โทร 094-5866344
จุดจอดชุมแพ จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส ชุมแพ
โทร 098-5371424
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วซันบัส

ตารางเดินรถ ซันบัส จากระบบออนไลน์

ซันบัส มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น
08:00 น.14:30 VIP 24577รถทัวร์
10:00 น.16:30 VIP 24577รถทัวร์
19:00 น.01:30 +1dVIP 24577รถทัวร์
21:00 น.03:30 +1dVIP 24577รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
08:00 น.14:50 VIP 24454รถทัวร์
10:00 น.14:30 VIP 24454รถทัวร์
19:00 น.01:50 +1dVIP 24454รถทัวร์
21:00 น.01:30 +1dVIP 24454รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
08:00 น.13:30 VIP 24520รถทัวร์
10:00 น.15:30 VIP 24520รถทัวร์
19:00 น.00:30 +1dVIP 24520รถทัวร์
21:00 น.02:30 +1dVIP 24520รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ
08:00 น.14:00 VIP 24554รถทัวร์
10:00 น.16:00 VIP 24554รถทัวร์
19:00 น.01:00 +1dVIP 24554รถทัวร์
21:00 น.03:00 +1dVIP 24554รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.โคกขมิ้น จ.เลย
10:00 น.17:30 VIP 24699รถทัวร์
21:00 น.04:30 +1dVIP 24699รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย
08:00 น.15:40 VIP 24699รถทัวร์
10:00 น.17:15 VIP 24699รถทัวร์
19:00 น.02:40 +1dVIP 24699รถทัวร์
21:00 น.04:15 +1dVIP 24699รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเชียงคาน จ.เลย
08:00 น.17:00 VIP 24795รถทัวร์
19:00 น.04:00 +1dVIP 24795รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย
08:00 น.15:40 VIP 24699รถทัวร์
10:00 น.17:20 VIP 24699รถทัวร์
19:00 น.02:40 +1dVIP 24699รถทัวร์
21:00 น.04:20 +1dVIP 24699รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผานกเค้า จ.เลย
08:00 น.15:00 VIP 24699รถทัวร์
10:00 น.17:00 VIP 24699รถทัวร์
19:00 น.02:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
21:00 น.04:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย
08:00 น.16:00 VIP 24734รถทัวร์
10:00 น.18:00 VIP 24734รถทัวร์
19:00 น.03:00 +1dVIP 24734รถทัวร์
21:00 น.05:00 +1dVIP 24734รถทัวร์
บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
09:00 น.16:00 VIP 24577รถทัวร์
11:00 น.17:00 VIP 24577รถทัวร์
21:00 น.04:00 +1dVIP 24577รถทัวร์
23:00 น.05:00 +1dVIP 24577รถทัวร์
จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
10:00 น.16:00 VIP 24520รถทัวร์
12:00 น.17:00 VIP 24520รถทัวร์
22:00 น.04:00 +1dVIP 24520รถทัวร์
00:00 น.05:00 +1dVIP 24520รถทัวร์
จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
09:30 น.16:00 VIP 24554รถทัวร์
11:30 น.17:00 VIP 24554รถทัวร์
21:30 น.04:00 +1dVIP 24554รถทัวร์
23:30 น.05:00 +1dVIP 24554รถทัวร์
จุดจอด ต.โคกขมิ้น จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:30 น.16:00 VIP 24699รถทัวร์
19:30 น.04:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:50 น.16:00 VIP 24699รถทัวร์
09:50 น.17:00 VIP 24699รถทัวร์
19:50 น.04:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
21:50 น.05:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
จุดจอดเชียงคาน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:00 น.17:00 VIP 24795รถทัวร์
20:00 น.05:00 +1dVIP 24795รถทัวร์
จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:40 น.16:00 VIP 24699รถทัวร์
09:40 น.17:00 VIP 24699รถทัวร์
19:40 น.04:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
21:40 น.05:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
จุดจอดผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:00 น.16:00 VIP 24699รถทัวร์
10:00 น.17:00 VIP 24699รถทัวร์
20:00 น.04:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
22:00 น.05:00 +1dVIP 24699รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.16:00 VIP 24734รถทัวร์
09:00 น.17:00 VIP 24734รถทัวร์
19:00 น.04:00 +1dVIP 24734รถทัวร์
21:00 น.05:00 +1dVIP 24734รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ซันบัสทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ บริษัทัวร์: ซันบัส และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, บขส. ชุมแพ, จุดจอด ต.บ้านค่าย, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดภูเขียว, จุดจอด ต.โคกขมิ้น, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอดเชียงคาน, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดผานกเค้า, บขส. เลย, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เลย, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถซันบัส ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.โคกขมิ้น จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเชียงคาน จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผานกเค้า จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย

บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.โคกขมิ้น จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดเชียงคาน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. เลย จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

ซันบัส บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top