ระยองทัวร์ขนส่ง789 | จองตั๋วรถทัวร์

ระยองทัวร์ขนส่ง789 เปิดจองตั๋วรถทัวร์ จุดจอดต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, จุดจอด กม.10, จุดจอดศาลาแยกโป่ง, จุดจอดแพชชั่นระยอง, จุดจอดมาบชลูด, จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง), จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด), จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า, จุดจอดหนองบอน (ปตท.), จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง, บขส. ระยอง แห่งที่ 2, สำนักงานระยองทัวร์, จุดจอดตลาดนพเก้า, ผ่านจังหวัด กรุงเทพ, ชลบุรี, ระยอง, สามารถจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เลือกที่นั่งได้เองผ่านเวบไซต์ตลอด 24 ชม.

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th
รถทัวร์ระยองทัวร์ขนส่ง789
ขอบคุณภาพ รถทัวร์ระยองทัวร์ขนส่ง789

เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว ระยองทัวร์ขนส่ง789

เบอร์โทร/จุดรับตั๋วระยองทัวร์ขนส่ง789

ตารางเดินรถ ระยองทัวร์ขนส่ง789 จากระบบออนไลน์

ระยองทัวร์ขนส่ง789 มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด กม.10 จ.ชลบุรี
08:10 น.11:05 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.15:05 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.16:35 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.18:35 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดศาลาแยกโป่ง จ.ชลบุรี
06:40 น.09:50 มินิบัส200มินิบัส
08:10 น.10:45 มินิบัส200มินิบัส
10:10 น.13:20 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.14:45 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.16:15 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.18:15 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดแพชชั่นระยอง จ.ระยอง
06:40 น.10:30 มินิบัส200มินิบัส
08:10 น.11:50 มินิบัส200มินิบัส
10:10 น.14:00 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.15:50 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.17:20 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.19:20 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดมาบชลูด จ.ระยอง
08:10 น.11:25 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.15:25 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.16:55 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.18:55 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง) จ.ระยอง
08:10 น.11:20 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.15:20 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.16:50 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.18:50 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด) จ.ระยอง
08:10 น.11:30 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.15:30 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.17:00 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.19:00 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า จ.ระยอง
06:40 น.10:10 มินิบัส200มินิบัส
10:10 น.13:40 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองบอน (ปตท.) จ.ระยอง
06:40 น.10:05 มินิบัส200มินิบัส
10:10 น.13:35 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง จ.ระยอง
08:10 น.11:10 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.16:40 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.18:40 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง
06:40 น.10:25 มินิบัส200มินิบัส
08:10 น.11:45 มินิบัส200มินิบัส
10:10 น.13:55 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.15:45 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.17:15 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.19:15 มินิบัส200มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – สำนักงานระยองทัวร์ จ.ระยอง
06:40 น.10:35 มินิบัส200มินิบัส
08:10 น.11:55 มินิบัส200มินิบัส
10:10 น.14:05 มินิบัส200มินิบัส
12:10 น.15:55 มินิบัส200มินิบัส
13:40 น.17:25 มินิบัส200มินิบัส
15:40 น.19:25 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอด กม.10 จ.ชลบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
04:30 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
07:05 น.10:10 มินิบัส200มินิบัส
12:00 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
14:20 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
18:10 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอดศาลาแยกโป่ง จ.ชลบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
04:51 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
07:26 น.10:10 มินิบัส200มินิบัส
07:50 น.10:30 มินิบัส200มินิบัส
12:21 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
14:41 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
18:31 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอดตลาดนพเก้า จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
07:45 น.10:30 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอดแพชชั่นระยอง จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
03:23 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
07:03 น.10:30 มินิบัส200มินิบัส
10:53 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
13:13 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
17:03 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอดมาบชลูด จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
04:00 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
06:35 น.10:10 มินิบัส200มินิบัส
11:30 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
13:50 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
17:40 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง) จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
04:05 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
06:40 น.10:10 มินิบัส200มินิบัส
11:35 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
13:55 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
17:45 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด) จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
03:58 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
06:33 น.10:10 มินิบัส200มินิบัส
11:28 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
13:48 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
17:38 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
07:35 น.10:30 มินิบัส200มินิบัส
จุดจอดหนองบอน (ปตท.) จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
07:40 น.10:30 มินิบัส200มินิบัส
จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
04:20 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
06:55 น.10:10 มินิบัส200มินิบัส
11:50 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
14:10 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
18:00 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
03:45 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
06:20 น.10:10 มินิบัส200มินิบัส
07:25 น.10:30 มินิบัส200มินิบัส
11:15 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
13:35 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
17:25 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส
สำนักงานระยองทัวร์ จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
03:20 น.07:40 มินิบัส200มินิบัส
07:00 น.10:30 มินิบัส200มินิบัส
10:50 น.15:10 มินิบัส200มินิบัส
13:10 น.17:30 มินิบัส200มินิบัส
17:00 น.21:00 มินิบัส200มินิบัส

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ระยองทัวร์ขนส่ง789ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ บริษัทัวร์: ระยองทัวร์ขนส่ง789 และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี, จุดจอด กม.10, จุดจอดศาลาแยกโป่ง, จุดจอดแพชชั่นระยอง, จุดจอดมาบชลูด, จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง), จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด), จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า, จุดจอดหนองบอน (ปตท.), จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง, บขส. ระยอง แห่งที่ 2, สำนักงานระยองทัวร์, จุดจอดตลาดนพเก้า, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, ชลบุรี, ระยอง, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถระยองทัวร์ขนส่ง789 ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด กม.10 จ.ชลบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดศาลาแยกโป่ง จ.ชลบุรี

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดแพชชั่นระยอง จ.ระยอง

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดมาบชลูด จ.ระยอง

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง) จ.ระยอง

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด) จ.ระยอง

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า จ.ระยอง

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองบอน (ปตท.) จ.ระยอง

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง จ.ระยอง

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – สำนักงานระยองทัวร์ จ.ระยอง

จุดจอด กม.10 จ.ชลบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดศาลาแยกโป่ง จ.ชลบุรี – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดตลาดนพเก้า จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดแพชชั่นระยอง จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดมาบชลูด จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง) จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด) จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจอดหนองบอน (ปตท.) จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

สำนักงานระยองทัวร์ จ.ระยอง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

ระยองทัวร์ขนส่ง789 บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top