แอร์เมืองเลย | จองตั๋วรถทัวร์

แอร์เมืองเลย เปิดจองตั๋วรถทัวร์ จุดจอดต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด บ้านหัน, บขส. ชุมแพ, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดภูเขียว, สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอด อ.ปากชม, จุดจอดโคกอีโต้น, จุดจอดเชียงกลม, จุดจอดเชียงคาน, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดท่าลี่, จุดจอดนาด้วง, จุดจอดบ้านธาตุ, จุดจอดบ้านนาดินดำ, จุดจอดผาขาว, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดพวยเด้ง, จุดจอดวังสะพุง, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดเอราวัณ, บขส. เลย, ผ่านจังหวัด กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เลย, สามารถจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เลือกที่นั่งได้เองผ่านเวบไซต์ตลอด 24 ชม.

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th
รถทัวร์แอร์เมืองเลย
ขอบคุณภาพ รถทัวร์แอร์เมืองเลย

เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว แอร์เมืองเลย

แอร์เมืองเลย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7
โทร 02-9360719 / 02-9360142 / 095-3366225
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมองเลย
โทร 042-832042 / 091-8317634
เชียงคาน จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.เชียงคาน
โทร 095-3312584
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์เมืองเลย
โทร 043-311063
จุดจอดท่าลี่ จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ท่าลี่
โทร 081-8736881
จุดจอด อ.ปากชม จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย อ.ปากชม
โทร 06-2986-5535
จุดจอดผานกเค้า จุดขายตั๋วแอร์เมืองเลย ผานกเค้า
โทร 085-9284506
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วแอร์เมืองเลย

ตารางเดินรถ แอร์เมืองเลย จากระบบออนไลน์

แอร์เมืองเลย มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านหัน จ.ขอนแก่น
07:30 น.14:15 ม.1 พ550รถทัวร์
09:00 น.15:45 ม.1 พ550รถทัวร์
12:00 น.18:45 ม.1 พ550รถทัวร์
15:30 น.22:15 ม.1 พ550รถทัวร์
18:30 น.01:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:30 น.02:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น. ม.1 พ550รถทัวร์
20:30 น.03:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:00 น.03:45 +1dม.1 พ550รถทัวร์
22:00 น.04:45 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น
07:30 น.14:00 ม.1 พ433รถทัวร์
09:00 น.15:30 ม.1 พ433รถทัวร์
12:00 น.18:30 ม.1 พ433รถทัวร์
15:30 น.22:00 ม.1 พ433รถทัวร์
18:30 น.01:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
19:30 น.02:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
20:00 น. ม.1 พ433รถทัวร์
20:30 น.03:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
21:00 น.03:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:00 น.04:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
07:30 น.13:00 ม.1 พ433รถทัวร์
09:00 น.14:30 ม.1 พ433รถทัวร์
12:00 น.17:30 ม.1 พ433รถทัวร์
15:30 น.21:00 ม.1 พ433รถทัวร์
18:30 น.00:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
19:30 น.01:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
20:00 น.20:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
20:30 น.02:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
21:00 น.02:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:00 น.03:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ
07:30 น.13:30 ม.1 พ433รถทัวร์
09:00 น.15:00 ม.1 พ433รถทัวร์
12:00 น.18:00 ม.1 พ433รถทัวร์
15:30 น.21:30 ม.1 พ433รถทัวร์
18:30 น.00:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
19:30 น.01:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
20:00 น. ม.1 พ433รถทัวร์
20:30 น.02:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
21:00 น.03:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:00 น.04:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
07:30 น.12:30 ม.1 พ433รถทัวร์
09:00 น.14:00 ม.1 พ433รถทัวร์
12:00 น.17:00 ม.1 พ433รถทัวร์
15:30 น.20:30 ม.1 พ433รถทัวร์
18:30 น.00:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
20:00 น. ม.1 พ433รถทัวร์
21:00 น.02:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:00 น.03:00 +1dม.1 พ433รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย
07:30 น.15:20 ม.1 พ550รถทัวร์
09:00 น.16:50 ม.1 พ550รถทัวร์
12:00 น.19:50 ม.1 พ550รถทัวร์
15:30 น.23:20 ม.1 พ550รถทัวร์
18:30 น.02:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:30 น.03:20 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น. ม.1 พ550รถทัวร์
20:30 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:00 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
22:00 น.05:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปากชม จ.เลย
18:30 น.04:50 +1dม.1 พ634รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคกอีโต้น จ.เลย
21:00 น.06:20 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเชียงกลม จ.เลย
18:30 น.04:20 +1dม.1 พ634รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเชียงคาน จ.เลย
19:30 น.05:00 +1dม.1 พ596รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย
07:30 น.15:30 ม.1 พ550รถทัวร์
09:00 น.17:00 ม.1 พ550รถทัวร์
12:00 น.20:00 ม.1 พ550รถทัวร์
15:30 น.23:30 ม.1 พ550รถทัวร์
18:30 น.02:20 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:30 น.03:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น.04:35 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:30 น.05:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
22:00 น.06:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดท่าลี่ จ.เลย
20:30 น.07:10 +1dม.1 พ594รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด้วง จ.เลย
20:00 น.07:10 +1dม.1 พ582รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านธาตุ จ.เลย
18:30 น.03:30 +1dม.1 พ634รถทัวร์
19:30 น.04:30 +1dม.1 พ634รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาดินดำ จ.เลย
20:00 น.06:40 +1dม.1 พ582รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผาขาว จ.เลย
21:00 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผานกเค้า จ.เลย
07:30 น.15:00 ม.1 พ550รถทัวร์
09:00 น.16:30 ม.1 พ550รถทัวร์
12:00 น.19:30 ม.1 พ550รถทัวร์
15:30 น.23:00 ม.1 พ550รถทัวร์
18:30 น.02:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:30 น.03:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น.04:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:30 น.04:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:00 น.04:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
22:00 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพวยเด้ง จ.เลย
21:00 น.05:55 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดวังสะพุง จ.เลย
07:30 น.15:45 ม.1 พ550รถทัวร์
09:00 น.17:15 ม.1 พ550รถทัวร์
12:00 น.20:15 ม.1 พ550รถทัวร์
15:30 น.23:45 ม.1 พ550รถทัวร์
18:30 น.02:40 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:30 น.03:45 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:30 น.05:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:00 น. ม.1 พ550รถทัวร์
22:00 น.06:15 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยส้ม จ.เลย
07:30 น.15:10 ม.1 พ550รถทัวร์
09:00 น.16:40 ม.1 พ550รถทัวร์
12:00 น.19:40 ม.1 พ550รถทัวร์
15:30 น.23:10 ม.1 พ550รถทัวร์
18:30 น.02:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:30 น.03:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น.04:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:30 น.04:40 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:00 น.04:40 +1dม.1 พ550รถทัวร์
22:00 น.05:40 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเอราวัณ จ.เลย
21:00 น.06:45 +1dม.1 พ550รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย
07:30 น.16:00 ม.1 พ550รถทัวร์
09:00 น.17:30 ม.1 พ550รถทัวร์
12:00 น.20:30 ม.1 พ550รถทัวร์
15:30 น.00:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
18:30 น.03:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:30 น.04:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น.05:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:30 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
22:00 น.06:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:00 น. ม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอด บ้านหัน จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
20:10 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:10 น.04:40 +1dม.1 พ550รถทัวร์
บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:00 น.15:00 ม.1 พ433รถทัวร์
09:00 น.16:00 ม.1 พ433รถทัวร์
11:00 น.18:00 ม.1 พ433รถทัวร์
16:00 น.23:00 ม.1 พ433รถทัวร์
20:10 น.03:10 +1dม.1 พ433รถทัวร์
21:10 น.03:50 +1dม.1 พ433รถทัวร์
21:40 น.04:40 +1dม.1 พ433รถทัวร์
21:50 น.04:50 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:00 น.05:10 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:30 น.05:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
09:00 น.15:00 ม.1 พ433รถทัวร์
10:00 น.16:00 ม.1 พ433รถทัวร์
12:00 น.18:00 ม.1 พ433รถทัวร์
17:00 น.23:00 ม.1 พ433รถทัวร์
21:10 น.03:10 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:00 น.03:50 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:45 น.04:40 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:50 น.04:50 +1dม.1 พ433รถทัวร์
23:00 น.05:10 +1dม.1 พ433รถทัวร์
23:30 น.05:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
08:30 น.15:00 ม.1 พ433รถทัวร์
09:30 น.16:00 ม.1 พ433รถทัวร์
11:30 น.18:00 ม.1 พ433รถทัวร์
16:30 น.23:00 ม.1 พ433รถทัวร์
20:40 น.03:10 +1dม.1 พ433รถทัวร์
21:30 น.03:50 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:10 น.04:40 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:20 น.04:50 +1dม.1 พ433รถทัวร์
22:30 น.05:10 +1dม.1 พ433รถทัวร์
23:00 น.05:30 +1dม.1 พ433รถทัวร์
สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
22:10 น.03:50 +1dม.1 พ433รถทัวร์
จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:50 น.16:00 ม.1 พ550รถทัวร์
06:50 น.15:00 ม.1 พ550รถทัวร์
09:50 น.18:00 ม.1 พ550รถทัวร์
14:50 น.23:00 ม.1 พ550รถทัวร์
18:50 น.03:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:40 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:50 น.04:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:30 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:50 น.05:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:20 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอด อ.ปากชม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.04:50 +1dม.1 พ634รถทัวร์
จุดจอดโคกอีโต้น จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:20 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอดเชียงกลม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:30 น.04:50 +1dม.1 พ634รถทัวร์
จุดจอดเชียงคาน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:00 น.05:10 +1dม.1 พ596รถทัวร์
จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
06:40 น.15:00 ม.1 พ550รถทัวร์
07:40 น.16:00 ม.1 พ550รถทัวร์
09:40 น.18:00 ม.1 พ550รถทัวร์
14:40 น.23:00 ม.1 พ550รถทัวร์
18:40 น.03:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:45 น.04:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:25 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:45 น.05:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:10 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอดท่าลี่ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:00 น.04:00 +1dม.1 พ594รถทัวร์
จุดจอดนาด้วง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.03:10 +1dม.1 พ582รถทัวร์
จุดจอดบ้านธาตุ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:20 น.04:50 +1dม.1 พ634รถทัวร์
19:30 น.05:10 +1dม.1 พ596รถทัวร์
จุดจอดบ้านนาดินดำ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:25 น.03:10 +1dม.1 พ582รถทัวร์
จุดจอดผาขาว จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
19:10 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอดผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
07:00 น.15:00 ม.1 พ550รถทัวร์
08:00 น.16:00 ม.1 พ550รถทัวร์
10:00 น.18:00 ม.1 พ550รถทัวร์
15:00 น.23:00 ม.1 พ550รถทัวร์
19:00 น.03:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น.04:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:10 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:50 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:00 น.05:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:30 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอดพวยเด้ง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:40 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอดวังสะพุง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
05:35 น.15:00 ม.1 พ550รถทัวร์
07:20 น.16:00 ม.1 พ550รถทัวร์
09:20 น.18:00 ม.1 พ550รถทัวร์
14:20 น.23:00 ม.1 พ550รถทัวร์
17:50 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
18:20 น.03:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:20 น.04:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:10 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:20 น.05:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:50 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอดห้วยส้ม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
06:55 น.15:00 ม.1 พ550รถทัวร์
07:55 น.16:00 ม.1 พ550รถทัวร์
09:55 น.18:00 ม.1 พ550รถทัวร์
14:55 น.23:00 ม.1 พ550รถทัวร์
18:55 น.03:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:50 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:35 น.04:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:40 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:55 น.05:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
21:25 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์
จุดจอดเอราวัณ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
18:10 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
บขส. เลย จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
06:00 น.15:00 ม.1 พ550รถทัวร์
07:00 น.16:00 ม.1 พ550รถทัวร์
09:00 น.18:00 ม.1 พ550รถทัวร์
14:00 น.23:00 ม.1 พ550รถทัวร์
17:30 น.03:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
18:00 น.03:10 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:00 น.04:00 +1dม.1 พ550รถทัวร์
19:50 น.04:50 +1dม.1 พ550รถทัวร์
20:00 น.05:30 +1dม.1 พ550รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แอร์เมืองเลยทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ บริษัทัวร์: แอร์เมืองเลย และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด บ้านหัน, บขส. ชุมแพ, จุดจอดแก้งคร้อ, จุดจอดภูเขียว, สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ, จุดจอด ต.ตาดข่า, จุดจอด อ.ปากชม, จุดจอดโคกอีโต้น, จุดจอดเชียงกลม, จุดจอดเชียงคาน, จุดจอดตลาดหนองหิน, จุดจอดท่าลี่, จุดจอดนาด้วง, จุดจอดบ้านธาตุ, จุดจอดบ้านนาดินดำ, จุดจอดผาขาว, จุดจอดผานกเค้า, จุดจอดพวยเด้ง, จุดจอดวังสะพุง, จุดจอดห้วยส้ม, จุดจอดเอราวัณ, บขส. เลย, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, เลย, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถแอร์เมืองเลย ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด บ้านหัน จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปากชม จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคกอีโต้น จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเชียงกลม จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเชียงคาน จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดท่าลี่ จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด้วง จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านธาตุ จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านนาดินดำ จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผาขาว จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดผานกเค้า จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดพวยเด้ง จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดวังสะพุง จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยส้ม จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดเอราวัณ จ.เลย

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. เลย จ.เลย

จุดจอด บ้านหัน จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. ชุมแพ จ.ขอนแก่น – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดภูเขียว จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

สนง.แอร์เมืองเลย จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด ต.ตาดข่า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอด อ.ปากชม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดโคกอีโต้น จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดเชียงกลม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดเชียงคาน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดตลาดหนองหิน จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดท่าลี่ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดนาด้วง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านธาตุ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดบ้านนาดินดำ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดผาขาว จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดผานกเค้า จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดพวยเด้ง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดวังสะพุง จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดห้วยส้ม จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

จุดจอดเอราวัณ จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. เลย จ.เลย – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

แอร์เมืองเลย บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top