โลตัสพิบูลทัวร์ | จองตั๋วรถทัวร์

โลตัสพิบูลทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ จุดจอดต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.บ้านแพง, บขส. นครพนม, จุดจอด อ.กันทรารมย์, จุดจอด อ.ปรางค์กู่, บขส. ศรีสะเกษ, จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด), จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์, จุดจอด อ.สิรินธร, จุดจอดนาเจริญ, จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2, จุดจอดห้วยขะยุง, บขส. อุบลราชธานี, ผ่านจังหวัด กรุงเทพ, นครพนม, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, สามารถจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เลือกที่นั่งได้เองผ่านเวบไซต์ตลอด 24 ชม.

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th
รถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์
ขอบคุณภาพ รถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์

เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว โลตัสพิบูลทัวร์

โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2,19,50ก, 67,91
โทร 02-936-0956,02-936-2781,086-4196262
เบอร์โทร/จุดรับตั๋วโลตัสพิบูลทัวร์

ตารางเดินรถ โลตัสพิบูลทัวร์ จากระบบออนไลน์

โลตัสพิบูลทัวร์ มีเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์อออนไลน์

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแพง จ.นครพนม
19:30 น.08:30 +1dVIP 32758รถทัวร์
19:30 น.08:30 +1dVIP 241,011รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. นครพนม จ.นครพนม
18:30 น.07:10 +1dVIP 32788รถทัวร์
18:30 น.07:10 +1dVIP 241,050รถทัวร์
20:30 น.09:10 +1dป.1675รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
07:30 น.16:10 ป.1504รถทัวร์
16:00 น.00:40 +1dป.1504รถทัวร์
18:00 น.02:40 +1dVIP 32588รถทัวร์
20:30 น.05:10 +1dVIP 24784รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
21:30 น.06:40 +1dป.1436รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
07:30 น.15:50 ป.1454รถทัวร์
16:00 น.00:20 +1dป.1454รถทัวร์
18:00 น.02:20 +1dVIP 32529รถทัวร์
20:30 น.04:50 +1dVIP 24706รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด) จ.อุบลราชธานี
07:45 น.18:15 ป.1538รถทัวร์
14:30 น.01:00 +1dVIP 32628รถทัวร์
14:30 น.01:00 +1dVIP 24837รถทัวร์
16:30 น.03:00 +1dป.1538รถทัวร์
18:30 น.05:00 +1dVIP 32628รถทัวร์
18:30 น.05:00 +1dVIP 24837รถทัวร์
20:30 น.07:00 +1dVIP 24837รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
07:45 น.17:55 ป.1538รถทัวร์
14:30 น.00:40 +1dVIP 32628รถทัวร์
14:30 น.00:40 +1dVIP 24837รถทัวร์
16:30 น.02:40 +1dป.1538รถทัวร์
18:30 น.04:40 +1dVIP 32628รถทัวร์
18:30 น.04:40 +1dVIP 24837รถทัวร์
20:30 น.06:40 +1dVIP 24837รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
07:45 น.18:55 ป.1576รถทัวร์
14:30 น.01:40 +1dVIP 32672รถทัวร์
14:30 น.01:40 +1dVIP 24896รถทัวร์
16:30 น.03:40 +1dป.1576รถทัวร์
18:30 น.05:40 +1dVIP 32672รถทัวร์
18:30 น.05:40 +1dVIP 24896รถทัวร์
20:30 น.07:40 +1dVIP 24896รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาเจริญ จ.อุบลราชธานี
07:45 น.18:35 ป.1563รถทัวร์
14:30 น.01:20 +1dVIP 32657รถทัวร์
14:30 น.01:20 +1dVIP 24876รถทัวร์
16:30 น.03:20 +1dป.1563รถทัวร์
18:30 น.05:20 +1dVIP 32657รถทัวร์
18:30 น.05:20 +1dVIP 24876รถทัวร์
20:30 น.07:20 +1dVIP 24876รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2 จ.อุบลราชธานี
07:45 น.19:15 ป.1576รถทัวร์
14:30 น.02:00 +1dVIP 32672รถทัวร์
14:30 น.02:00 +1dVIP 24896รถทัวร์
16:30 น.04:00 +1dป.1576รถทัวร์
18:30 น.06:00 +1dVIP 32672รถทัวร์
18:30 น.06:00 +1dVIP 24896รถทัวร์
20:30 น.08:00 +1dVIP 24896รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี
14:30 น.23:40 VIP 32588รถทัวร์
14:30 น.23:40 VIP 24784รถทัวร์
07:45 น.16:55 ป.1504รถทัวร์
16:30 น.01:40 +1dป.1504รถทัวร์
18:30 น.03:40 +1dVIP 32588รถทัวร์
18:30 น.03:40 +1dVIP 24784รถทัวร์
20:30 น.05:40 +1dVIP 24784รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
07:45 น.17:35 ป.1504รถทัวร์
14:30 น.00:20 +1dVIP 32588รถทัวร์
14:30 น.00:20 +1dVIP 24784รถทัวร์
16:30 น.02:20 +1dป.1504รถทัวร์
18:30 น.04:20 +1dVIP 32588รถทัวร์
18:30 น.04:20 +1dVIP 24784รถทัวร์
20:30 น.06:20 +1dVIP 24784รถทัวร์
บขส. นครพนม จ.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
17:00 น.05:00 +1dป.1675รถทัวร์
18:15 น.06:15 +1dVIP 32788รถทัวร์
18:15 น.06:15 +1dVIP 241,050รถทัวร์
บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ
10:30 น.19:15 ป.1504รถทัวร์
15:00 น.23:45 VIP 32588รถทัวร์
17:30 น.02:15 +1dป.1504รถทัวร์
19:15 น.04:00 +1dVIP 32588รถทัวร์
19:15 น.04:00 +1dVIP 24784รถทัวร์
20:15 น.05:00 +1dป.1504รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โลตัสพิบูลทัวร์ทำได้ง่าย เพียงมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตก็จองได้แล้ว แถมยังมีระบบชำระเงินค่าตั๋วหลายช่องทางด้วยกันดังนี้

  • 7-eleven ใกล้บ้าน
  • บัตรเครดิต
  • แอปธนาคาร K+
  • สแกนจ่ายผ่าน QR-Code (แนะนำสะดวก)
  • Big C

โหลดแอปที่ Google Play
มีติดเครื่อง เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

แอปจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ผู้โดยสารท่านใดต้องการจองตั๋วรถบทัวร์ระบบออนไลน์ บริษัทัวร์: โลตัสพิบูลทัวร์ และเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังจุดจอดรถ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, จุดจอด อ.บ้านแพง, บขส. นครพนม, จุดจอด อ.กันทรารมย์, จุดจอด อ.ปรางค์กู่, บขส. ศรีสะเกษ, จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด), จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์, จุดจอด อ.สิรินธร, จุดจอดนาเจริญ, จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2, จุดจอดห้วยขะยุง, บขส. อุบลราชธานี, โดยมีจังหวัดที่รถทัวร์วิ่งผ่านคือ กรุงเทพ, นครพนม, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, สามารถทำรายการจองตั๋วจากกล่องค้นหาด้านล่างได้เลยครับ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพด้านล่างแสดงเที่ยวรถโลตัสพิบูลทัวร์ ที่แอดมินค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เมื่อช่วงปี 2566

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแพง จ.นครพนม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. นครพนม จ.นครพนม

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด) จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาเจริญ จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2 จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บขส. นครพนม จ.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ

โลตัสพิบูลทัวร์ บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เพียงมีโทรศัพท์ เชื่อมอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว ที่สำคัญเช็คตั๋ว จอง ซื้อ ง่ายๆ เลือกที่นั่งได้เอง จองกันเลยสะดวกมากๆ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App -
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top